0. - 2. årgang går i blandede klasser

På Sønderlandsskolen er Indskolingen - det vil sige 0. – 2. klassetrin - aldersintegreret. Det betyder, at børnene på de tre årgange arbejder tæt sammen i både skole og SFH.

Børnene går i en klasse med ca. 24 elever på typisk 6, 7 og 8 år. Hertil kommer, at børnene modtager undervisning på delehold i dansk og matematik sammensat efter niveau.

Formålet med den aldersintegrerede indskoling er at give børnene mulighed for at lære i eget tempo. De yngste bliver inspireret og får hjælp af de ældre. De ældre børn bearbejder stoffet på en ny måde, når de formidler videre til de yngre. Børnene vokser med opgaven og bliver gode rollemodeller for hinanden.

I indskolingen knytter børnene sociale bånd på tværs af alder. Vi oplever det i dagligdagen, og forskning viser, at aldersintegration har både faglige og sociale fordele.

Formålet med den aldersintegrerede indskoling er at give børnene mulighed for at lære i eget tempo.

Du kan læse mere om den aldersintegrerede indskoling på Sønderlandsskolen i vores folder om indkolingen. Klik her og læs den online.

Har du spørgsmål til indskolingen, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere.

 

Del på facebook